فارکس تضمین آرامش شما

کارخانه فارکس به جهت تامین رضایت مشتریان شهر تهران و احترام به حقوق بانوی ایرانی در صورت تقاضای خریدار، امور خدمات پس از فروش تجهیزات فارکس توسط سرویسکار آقا با همراهی پرسنل خانم ارائه می گردد.

هزینه ها

هزینه ها

هزینه ها

هزینه ها

تماس با خدمات پس از فروش
مشتریان گرامی، جهت نصب و سرویس محصولات حتما با شماره دفتر مرکزی فارکس تماس حاصل فرمائید و یا به شماره پیامک ارسال نمائید.
در صورت تماس با سرویسکاران غیر مجاز ، شرکت فارکس در قبال عواقب احتمالی فاقد هر گونه مسئولیت است.